A JÓ HÍR

TUDOD-E 100% BIZTOSAN, HOGY HA A FÖLDI ÉLETED VÉGET ÉRNE, A MENNYBE JUTNÁL? VAGY A KÁRHOZATRA? 

 Négy dolog van, amiről tudnod kell... 

 1. MINDANNYIAN VÉTKEZTÜNK "Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." (Róma 3: 23) Mindannyian vétkeztünk saját akaratunkból és természetünknél fogva. Isten lát minden tetteinket és gondolatainkat egyaránt. Előfordul, hogy szégyenkezünk saját tetteink miatt. 

 2. BŰNEINKÉRT BÜNTETÉS JÁR "Mert a bűn zsoldja halál..." (Róma 6: 23a) A bűnért fizetni kell. Isten azt mondja, hogy halállal kell fizetnünk, Jézus azt mondta, hogy kétfajta halál létezik. (1) Testi halál: Isten már tudja, melyik nap ér véget földi életünk. Ez elől nem menekülhetünk el, csak felkészülhetünk rá. (2) Lelki halál: Ez az, amikor egy lélek úgy hal meg, hogy nem nyert bocsánatot, fizet a saját bűnéért és örökre a pokolba megy. (Apropó! A pokol nem az ember számára készült, hanem az ördögnek és a démonainak.) Isten nem akarja, hogy bárki is a pokolba kerüljön. "....az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban."(Róma 6:23b) Isten elküldte Jézust, mint ingyenes ajándékot számunkra, így elfogadhatjuk Őt és egy nap a mennyben élhetünk örökké. Egy ajándékot nem lehet megvenni vagy kiérdemelni. Ezt csak elfogadni lehet. Megbocsátást nem keresztelés, templom vagy jó cselekedetek által kapunk. Megbocsátást csak úgy kaphatunk, ha elfogadjuk Jézust egyszer és mindenkorra, mint AJÁNDÉKOT hit által a szívünkbe. Igen, Jézus meghalt mindenkiért, de nem minden ember megy a mennybe, csak azok, akik elfogadják Őt. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk Krisztust. Nincs középút. Senki sem született Jézussal a szívében. Ő egy "úriember", nem jön a szívünkbe addig, amíg nem hívjuk be.

3. A MIÉNK LEHET A MEGVÁLTÓ "Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt." (Róma 5: 8) Isten megengedte, hogy Jézus fizessen a bűneinkért azáltal, hogy helyettünk ment a keresztre. Leköpték, megostorozták, megcibálták a szakállát és megfeszítették. Ő szeret Téged. Meghalt, eltemették, 3 nap múlva feltámadt és most a mennyben van, hogy helyet készítsen neked. Ha te lennél az egyetlen bűnös ezen a világon, Jézus akkor is meghalt volna, csak érted. Ő szeret téged! Ha őszinték akarunk lenni, a legtöbb embernek nincs egy konkrét időpontja, helye, napja, amikor befogadta Jézust a szívébe egyszer és mindenkorra. Ha ez megtörtént volna veled, emlékeznél rá! Ha így, ahogy most vagy, megbocsátatlanul halnál meg, mit mond a Biblia, hova mennél? Ez az, amit akarsz? 

 4. MOST BOCSÁNATOT NYERHETÜNK "Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik." (Róma 10: 13) Ha Jézus elfogadna téged úgy, ahogy vagy, nem akarnád te is elfogadni Őt "úgy, ahogy van"? Csak kérd meg Őt most... 

 TEDD EZ A TE SAJÁT IMÁDSÁGODDÁ: Drága Uram, tudom, hogy vétkeztem és bocsánatot kérek. Kérlek, költözz a szívembe és legyél az én személyes Megváltóm. Vigyél a mennybe majd egy nap és segíts, hogy neked éljek. Ámen. 

     Ha ezt az imát nem csak olvastad, hanem a teljes szívedből kérted az Urat, hogy mentsen meg a te bűnös életedtől és hiszed is, hogy ezt meg tudja tenni, akkor mától örök életed van! Ahogy a Biblia mondja az Apostolok cselekedete 16:31 "Higyj az Úr Jézusban és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!" A Rómabelikhez írt levél 10:10-11, 13 "Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz Ő benne, meg nemszégyenül. 13. vers Mert minden aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.

    Ez az Evangélium üzenete, a jó hír. Bűnös vagy, büntetést érdemelsz, de Isten kegyelemből, hit által megbocsát az Úr Jézus Krisztusban. "Apostolok cselekedete 4: 12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk." Szeretnénk hallani rólad, hogyha döntést hoztál látogass meg minket! Oszd meg velünk biztonságtételedet, és növekedj hitedben. 

Hogyha kérdésed van fordulj hozzánk bizalommal!